Skip to main content

Udstillings- og madpakkehuset

Udstillings- og Madpakkehuset

I februar 2009 foregik optagelser  til DR1’s jule-kalender 2009  ’Pagten’ i Thyregod-området. Grunden til , at det netop var her, optagelserne fandt sted, var, at Grundtvig som dreng boede på Thyregodlund Præstegård  i nogle år  for godt 200 år siden.
 

004 ild  
 
I kølvandet på "Pagten" arrangerede Thyregod menighedsråd en Grundtvigudstilling. Udstillingen blev vist i Center Thyregod og på spejdernes julemarked. Da menighedsrådet gerne ville vise udstillingen over længere tid, men ikke havde noget egnet lokale til formålet, blev det besluttet at forsøge at opføre et udstillingshus, og der blev etableret et samarbejde med Odderbæk Vandløbslaug. Det blev besluttet, at Odderbæk Vandløbslaug skulle stå som ejer af huset.
 
 
praestegaarden grundtvig2  


Børnehaven i Thyregod havde tidligere givet udtryk for, at de gerne ville have et sted at gøre ophold og spise madpakker i gåafstand fra Thyregod. Derfor blev det besluttet, at huset foruden at rumme udstillinger, skulle fungere som madpakkehus for lokale børneinstitutioner,  turister og vandrere på stierne i Odderbækområdet samt for lokale beboere i området.

 
 20100616 04 20100616 05   
   

Huset rummer nu:

 • En Grundtvigudstilling med billeder af præstegården og egnen som den så ud på Grundtvigs tid i Thyregod,  som vi har fået lov at kopiere fra Give Egnens Museum, samt en minimodel af præstegården, som den så ud på Grundtvigs tid, udført af Frede Rasmussen.  
 • Fotos fra optagelserne af julekalenderen "Pagten" som vi har fået af DR.
 • Oldtidsfund og billeder af oldtidsfund fraarealerne nord og vest for ’madpakkehuset’, som  Kulturarvsstyrelsen har udpeget til ’kulturarvsareal.
 • Aktuelt oplysende materiale fra Odderbæk Vandløbslaug om projekter og nye tiltag
 • Borde og bænke, hvor man kan indtage sin medbragte mad

 

indvielse

Indvielsen den 18. august 2010
 
20100616 07


Huset er opført i skoven ved P-pladsen ved Thyregodlund Præstegård, hvor Neder-Thyregodlundruten og Egeskovruten krydser hinanden.
Det blev indviet den 18. august 2010.

Mange har bidraget til at realisere dette udstillings- og madpakkehus med penge, med materialer og med deres arbejdskraft.
Grunden er stillet til rådighed af Niels Clemmensen og Frede Rasmussen har tegnet og bygget huset med hjælp fra andre frivillige.
Den jyske Sparekasse og Nordea har ydet væsentlige pengebidrag.

 

 

 

Sponsorer og bidragydere:

 • Jelling Sparekasses Fond/ Den Jyske Sparekasse
 • Nordea Fonden
 • Thyregod-Vester Borgerforening
 • Thyregod Menighedsråd
 • Vejle Kommune
 • Niels Clemmensen, lodsejer
 • Frede Rasmussen, arkitekt og bygmester
 • Hans og Niels Søndergård, entreprenører
 • Jesper Fuglsang, Thyregod Murer og Entreprenørforrretning
 • Jens Riis Hansen, Thyregod Smedie & VVS
 • Byggekrejleren.dk v. Benny Thomasen
 • Kaj Tirsgaard, fhv. gdr. RådgivningsCentret v. Dan Rasmussen
 • Skov Rathleff, murermester
 • Bjarne Madsen, Vognmandsforretning
 • Kim Mosegård, K.M. Tagdækning  a/s
 • Helge Møller, murermester
 • Henrik Nielsen, Sejrup Smedie
 • Frede Thisgaard, Dørken Maskinstation
 • Kurt Lundsfryd Jensen, lærer, forhistorisk vidensformidler
 • P.E. Jensen, lærer, natur- og kulturhistorisk vidensformidler
 • Give-Egnens Museum
 • Anni Ek & Lars Hansen, nabo-lodsejere, elektriker
 • Børge Hansen, lodsejer, P-plads
 • Familien Midtgaard
 • Danmarks Radio, DR TV 1, Julekalenderen 2009, ’Pagten’
 • Sporet i Odderbæk-området v. Odderbæk Vandløbslaug
 • Spor i Landskabet
 • Dan Rasmussen, Rådgivningscentret