Skip to main content

Odderen

Odderen

I Odderbæk har Odderen været fraværende i over 50 år. I 2004 blev odderen set af Peter og Kirsten Hansen, Odderbækgård og dernæst i julen 2006 af Dan Rasmussen. I sommeren 2006 og i tiden efter er der observeret adskillige spor efter odderen bl.a. af Vejle Kommunes biotekniker Bo Levesen.


Odderen er et af Danmarks største rovdyr. Voksne hunner vejer 5-8 kg, mens hannerne er lidt større med en vægt på 6-11 kg. Hannerne er normalt også lidt længere end hunnerne. Til trods for sin størrelse ser man sjældent odderen. Det skyldes, at odderen for det meste er nataktiv og meget sky.

Ved mange midt- og nordjyske åer kan man imidlertid finde spor efter odder: ekskrementer, fodaftryk eller ”slisker” på åbrinken (glidebaner, som odderen hyppigt benytter til at bevæge sig fra åbrinken ned i åen). 

Udseende
Odderen er et rovdyr, tilpasset et liv i vand. Den har en langstrakt, strømlinet krop med korte ben og svømmehud mellem tæerne. Hovedet er karakteristisk fladt med lange følsomme knurhår og en kraftig hals, der næsten går ud i et med kroppen. Pelsen er mørkebrun med et lysere område på hals og bryst. Pelsen består af et tæt indre lag hår, der binder luft og virker vandskyende og isolerende, samt et ydre lag dækhår, der giver en våd odder et underligt pigget udseende. Odderens næsebor og små ører kan lukkes når den dykker.

Levested
Odderen lever i tilknytning til ferskvand og saltvand. I Danmark er odderen nataktiv. Om dagen opholder den sig i en hule, under buske eller trærødder. Den foretrækker at leve ved uforstyrrede vandløb, afsides beliggende næringsrige søer og moser eller fjordområder. Det er typisk for et godt levested for odderen, at der er gode skjulemuligheder i bevoksninger langs bredderne af det vand, den lever ved.

Slægtskab

Odderen er et pattedyr og tilhører mårdyrfamilien. I Danmark er odderens slægtninge: grævling, skovmår, husmår, ilder, lækat, brud og den amerikanske mink.


Ynglebiologi
I Danmark føder odderen unger på alle tider af året, men den største del fødes om sommeren og efteråret. Hunodderen føder sine 2-3 unger efter ca. 60 dages graviditet. Når ungerne er 2 måneder gamle, begynder de at følge moderen rundt. Først efter et år er ungerne store nok til at kunne klare sig selv. Oddere bliver kønsmodne i en alder af 2 år.

Føde
Odderen lever for det meste af fisk.

Territorium 

Odderen er territoriehævdende, det vil sige at den enkelte odder normalt ikke tillader andre oddere af samme køn på sit område. Odderen kræver derfor meget plads. Hanner kan have territorier der rækker over mere end 10 km vandløb. Hunnerne kan nøjes med noget mindre. En hanodders territorium dækker derfor over flere hunners.

Odderen adskiller sig meget fra Danmarks øvrige rovdyr, ved at have så store territorier. Resultatet af odderens store behov for plads er, at tætheden aldrig bliver særlig stor. Det ser dog ud til, at oddere er mere tolerante over for andre artsfæller, når de lever i områder, hvor fødemængden er stor og let tilgængelig.
 

Odder-kendetegn

Odderen forveksles ofte med mink, der er undsluppet fra pelsdyrfarme. Minken er betydeligt mindre end odderen, men på afstand kan det være svært at bedømme størrelsen.