Skip to main content

Odderbæk Vandløbslaug

Odderbæk Vandløbslaug er en forening af lokale lodsejere, som har det formål at sikre en god vandføringsevne i Odderbæk med tilløb og skabe forudsætninger for et rigt og varieret fiske- dyre- og planteliv i og omkring Odderbæk samt at formidle viden herom.

Lauget har en 6 mands bestyrelse samt en ulønnet kasserer. Lauget har i øjeblikket 105 medlemmer.

LÆS OM

NYHEDSBREV nr. 1. 2022