Odderbæk Vandløbslaug

Odderbæk Vandløbslaug er en forening af lokale lodsejere, som har det formål at sikre en god vandføringsevne i Odderbæk med tilløb og skabe forudsætninger for et rigt og varieret fiske- dyre- og planteliv i og omkring Odderbæk samt at formidle viden herom.

Lauget har en 6 mands bestyrelse samt en ulønnet kasserer. Lauget har i øjeblikket 106 medlemmer.

LÆS OM

Naturen og odderbæksporene trimmes

 

Copyright © 2018 Odderbæk Vandløbslaug. Alle rettigheder reserveret.