Skip to main content

Om Lauget

Om Lauget

Odderbæk Vandløbslaug er en  forening af lokale lodsejere, som har det formål at sikre en god vandføringsevne i Odderbæk med tilløb og skabe forudsætninger for et rigt og varieret fiske- dyre- og planteliv i og omkring Odderbæk samt at formidle viden herom.

Lauget har en 6 mands bestyrelse samt en ulønnet kasserer. Lauget har i øjeblikket 105 medlemmer.

Du kan læse historien bag laugets oprettelse, se, hvem der sidder i bestyrelsen og læse, hvordan du bliver medlem ved at klikke på menupunkterne øverst på siden.

Læs laugets vedtægter: her