Skip to main content

Arrangementer

Formidling

Hvorfor er det interessant?

Når vi synes, at vi har noget interessant at formidle, hænger det sammen med, at vi mener, at vi har bevist, at det er muligt at nå langt i naturudvikling på frivillig basis, hvis myndighederne er indstillet på at indgå i et tillidsbaseret samarbejde.

Vi har været heldige at have et godt partnerskab med det tidligere Vejle amt, nu Vejle kommune, men vi har også mødt mange forhindringer hos bureaukratiske myndigheder og er stødt på regler og love, der indbyrdes er i modstrid, således at en helhedsbaseret indsats forhindres.

Arbejdsprincipper:

På baggrund af vore erfaringer har vi formuleret følgende principper for naturudvikling:

 1. Naturudvikling skal ske på frivillig basis - ikke påtvunget eller dikteret ovenfra
 2. Naturudvikling skal ske med udgangspunkt i lokale ønsker og mål - ikke i stive regler
 3. Det skal ske i ligeværdig dialog mellem lodsejer og ekspert
 4. Snak om problemerne i marken eller om køkkenbordet giver et bedre aftalegrundlag end alenlange skrivelser, som ingen forstår
 5. Lodsejeren skal betragtes som medborger - ikke som modpart. Eksperten skal have tillid til, at når lodsejeren får den nødvendige viden, vil han også handle ansvarligt.

Endelig har vi arbejdet efter et 6. princip – dog mere af nød end af lyst: 

 1. Større projekter kræver mellemfinansiering, selv om de i sidste ende finansieres af det offentlige. Derfor er det nødvendigt at have en rig onkel, når man er en fattig forening.

Vi er stolte af, at vi bl.a. har dannet model for Vejle Kommunes fremtidige måde at arbejde med natur og miljø på, som kaldes

Netværksbaseret Naturudvikling:

Netværksbaseret naturudvikling foregår ud fra en helhedsorienteret synsvinkel. Forudsætningerne er, at der skabes en tillidsfuld dialog mellem myndighed og lokale aktører og at der etableres fælles værdier og mål, som alle involverede parter har ejerskab til. Der skal foregår en fordomsfri vidensudveksling og de lokale aktører skal tage ansvar og ejerskab til problemer og løsninger. Man arbejder efter fælles værdier og mål og ikke kun efter love og regler. Myndighedens medarbejder skal således have en udstrakt grad af delegering og frihed til at handle i situationen.

Selvom resultaterne i begyndelsen evt. er få og processen tidskrævende, opnås flere og mere holdbare resultater gennem et fælles ejerskab til problemerne. Fordelen for myndigheden vil på sigt også være, at den kan agere hurtigt og effektivt på grund af den tætte kontakt til lokalområdet.

Rundvisninger og foredrag:

Vi har i årenes løb haft besøg af rigtig mange mennesker, som gerne ville se og høre om "Odderbækprojektet". Vi har således haft besøg af:

 • professionelle praktikere som landmænd, skovfolk og læplantningslaug

 • uddannelsessøgende fra landbrugsskoler, skovskolen, biologistudiet, agronomer og masterstuderende

 • forskere fra universiteter, læreanstalter og jordbrugsvidenskabelige institutter

Vi har haft besøg fra Finland, Holland, Frankrig og Portugal samt selvfølgelig fra Danmark. Årligt har vi haft fremvisning for omkring 300 besøgende med særlig faglig interesse for vore projekter.

Hvis du også er blevet interesseret i at høre om indholdet i vore projekter, er du velkommen til at kontakte os. Klik her kontakt

Forskningsrapporter:

Odderbæk Vandløbslaug har haft fornøjelsen af at samarbejde med forskere fra forskellige institutter. Blandt de mere markante forskningsmæssige rapporter kan nævnes:

 • Kollektiv naturplan Odderbæk, Center for Skov, Landskab og Planlægning af Ian Jørgensen, Jørgen Primdahl m.fl.

 • Hvilke kulturmiljøinteresser findes i området for den kollektive naturplan for Odderbæk af Gert Hougaard Rasmussen

 • Fysiske og biologiske effekter af sandfang i mindre danske vandløb af Klaus Vejgaard Just

 • Danmarks Fiskeri Undersøgelser, rapport under udarbejdelse