Skip to main content

Sporet i Odderbæk-området

NY FOLDER: SPORET I ODDERBÆK-OMRÅDET

Odderbæk Vandløbslaug har med bistand fra Skov- og Naturstyrelsen, det tidligere Vejle Amt, den tidligere Give Kommune og Friluftsrådet etableret et sammenhængende spor på knap 42 km.

Sporet består af 9 mindre ruter af forskellig længde fra 1,7 til 7,5 km. samt store rundtur på 24,3 km. Ruterne er alle udformet som cirkler, således at man altid vender tilbage til udgangspunktet. De er indbyrdes forbundne i et sammenhængende system, så man kan tilpasse sin rute efter eget ønske.
 

   

Lindet-ruten

 

Sejrup-ruten

 

Vesterlund-ruten

   

Sø- og bæk-ruten

 

Overdrevs-ruten

 

Odderbæk-ruten

   
Neder Thyregodlund-ruten   Egeskov-ruten   Sejrup-sø-ruten

Du kan se kort over og beskrivelse af seværdighederne på hver enkelt rute Ruterne

Forbindelse til andre stisystemer:

Stisystemet har forbindelse til det offentlige stisystem omkring Gudenåens og Skjern å’s udspring ved Tinnet Krat samt stisystemet ved Kulsø og Rørbæk Sø, som alle er fredede områder. Stisystemet forbinder tre lokale landsbyer: Thyregod, Vesterlund og Sejrup i et smukt landskab med blandet landbrugs- og skovdrift, hvor højderyggen falder mod vest i den tidligere Give, nu Vejle Kommune. Odderbæk-området udgør et 30 kmstort område og er afstrømningsområde for Odderbæk, som munder ud i Kulsø/Skjern Å og er således en del af Skjern Å-systemet,

Spor i landskabet:

Stisystemet er etableret efter principperne i ’Spor i Landskabet’, som er et samarbejdsprojekt mellem Dansk Landbrug, Kommunernes Landsforening, Dansk Skovbrug, Friluftsrådet, Landdistrikternes Fællesråd og Skov- og Naturstyrelsen med det formål at fremme samarbejdet mellem private lodsejere og aktive friluftsmennesker med interesse for natur, friluftsliv, landbrug og skovbrug.

http://www.spor.dk

Indvielsen:

Sporet i Odderbæk-området blev indviet på sporenes dag den 21.oktober 2007 af landbrugsrådets præsident, Peter Gæmelke. Sporet er i juni 2010 udvidet med en rute til Sejrup Sø.

Folder:

I forbindelse med indvielsen blev der udgivet en folder med en forside, som er tegnet af den lokale kunstner Marianne Morgenstjerne


Du kan se folderen her

 

Folderen ligger i nogle folderkasser, som er opsat alle steder, hvor sporet krydser offentlig vej. Den kan også hentes på Give Bibliotek, Give Museum og turistkontoret i Brande, Givskud og Vejle.

Indsats:

Der skal en del benarbejde til for at få etableret et spor. Berørte lodsejere skal kontaktes, orienteres og motiveres for at være med på ideen om et spor over deres jord og der skal søges om tilladelser og midler.