Skip to main content

Planter

Planter

I forbindelse med udarbejdelsen af den kollektive naturplan foretog Kirsten Primdahl botaniske registreringer på udvalgte naturarealer i området. Primært blev arealer, beskyttet efter § 3 i Naturbeskyttelsesloven, undersøgt. Enkelte andre steder blev dog også undersøgt. Disse blev valgt på baggrund af lokalbefolkningens viden.

Til hver lokalitet blev der lavet en værdivurdering og en beskrivelse af arealet og ideer til, hvordan det kan bevares eller plejes.

Botaniske registreringer og plejeforslag kan læses på side 85-88 i den kollektive naturplan

Der blev blandt mange andre planter fundet:

Maj-Gøgeurt
som er en robust orkidé med kraftig stængel og en tæt klase af purpurfarvede blomster. Den blomstrer i slutningen af maj og bliver op til 40 cm høj. Bladene er ofte kraftigt plettede på oversiden.

Det er en af vores mest almindelige orkidéer, men den er gået stærkt tilbage og findes nu kun hist og her i Danmark.

Den vokser på fugtige enge og moser. Maj-Gøgeurt er fredet.
majgoegurt small1

 

Plettet Gøgeurt
som er en orkidé med blegviolette blomster og ofte kraftigt plettede blade på oversiden. Den bliver op til 40 cm høj og blomstrer fra juni til august. Den kan variere meget i udseende.

Den er almindelig i Nord- og Vestjylland, men er ellers ret sjælden.

Den vokser på mager jord på enge, heder og overdrev. Plettet Gøgeurt er fredet.
 

 

plettetgoegeurt small1