Skip to main content

Løgfrø-projekt 2017

20 nye vandhuller til løgfrøen

Lodsejere i Odderbæk Vandløbslaug har sagt ”ja-tak” til at hjælpe den truede løgfrø på vej. Igennem den såkaldte ”bilag IV-pulje”, der adaministreres af NaturErhvervstyrelsen, har Vejle Kommune opnået tilsagn og finansiering til gravning af i alt 20 nye vandhuller og oprensning af 3 eksisterende vandhuller.

Løgfrøen, der stiller store krav til sit vandmiljø og sine omgivelser, er gået stærkt tilbage i Danmark siden 2. verdenskrig. Det samme gælder resten af Europa. Et af de steder arten stadigvæk findes i Vejle Kommune er i Odderbæk-området. Arten kræver sandede jorde for at kunne grave sig ned i dagstimerne væk fra sine fjender, og den kræver rent vand til sine gigantiske haletudser. Begge dele findes omkring Odderbækken.

Hovedårsagen til at arten er ved at forsvinde fra vores natur er tabet af vandhuller. Mange vandhuller er forsvundet, enten fordi de er pløjet væk eller groet til. Ved at anlægge helt nye vandhuller, der hvor løgfrøen stadigvæk findes, er der håb for den truede paddes overlevelse. Da løgfrøen sjældent bevæger sig mere end højst 500m fra sit fødevandhul, og derfor kan få problemer med at finde frem til de nye ukendte rammer af sig selv, kan det komme på tale at hjælpe indflytningsprocessen lidt på vej.

De kommende år vil vise om der bliver behov for at indsamle og udklække æg i laboratorium med henblik på udsætning af haletudser i de ny-anlagte vandhuller. Bliver der behov for at hjælpe med indflytningen, så vil der blive indsamlet æg fra kendte moder-vandhuller helt lokalt. På den måde sikrer man, at gen-puljen ikke forstyrres unødigt, og at det på den lange bane er de oprindelige odderbæk-løgfrøer der trives i området.

De nye vandhuller graves i løbet af sommer og efterår 2017. Se film om projekter her