Skip to main content

Fugle

Fugle 

Odderbækområdets mosaikstruktur med åbent landskab og marker, nåle- og løvskove, enge, vandløb og søer samt enkelte hedearealer gør området til hjemsted for mange forskellige fuglearter. Blandt markfuglene kan særligt fremhæves Viben. Grønspætten kan findes i skovene, tårnfalken på de åbne strøg og isfuglen ved vådområderne. Havørnen er set i området og hejren færdes hjemmevant.

Fugle.16
Vibe

Du kan se, hvilke fugle, der lever og er set af beboere i Odderbækområde her

Odderbækområdet har fået 500 nye husstande!

Odderbæk Vandløbslaug har flere gange inviteret medlemmer af foreningen og andre interesserede til en fuglekasse - bygge - dag.  Her er vi i fuld sving i Børge Hansens lade. Materialerne har været sponseret af den lokale Nordeafond og Veluxfonden.

Fugle.18

Fugle.19

   

Fugle.20

Fugle.21

 

Byg selv en fuglekasse!

Du kan finde vejledning i at lave fuglekasser på www.dof.dk  (søg på fuglekasser).

Læs mere om hvordan du kan hjælpe til med at øge bestanden af fugle i dit lokalområde her

 

Spurve- og rødstjertkasse: Cirka 12 x 14 x 25. Indgangshul diameter 4 cm. for rødstjerten placeres kassen i træer og buske.

graaspurv roedstjert 

Mejsekasse: Cirka 10 x 13 x 20. Indgangshul diameter 3 cm. Indgangshullet placeres tæt på taget, da mejsen ikke er verdensmester i længdespring.

blaamejse

Musvit- og fluesnapperkasse: Cirka 12 x 14 x 25. Indgangshul diameter 3 cm. Opsættes for begge fugles vedkommende på træer, bygninger og stolper i de fleste miljøer.

 

musvit fluesnapper 

Stærekasse: Cirka 10 x 15 x 30. Indgangshul diameter 5 cm. Opsættes på husgavlen, i træet eller på en pæl. Sæt gerne flere kasser op samme sted evt. sammenhængende som stærehotel.

staer 

Uglekasse: Cirka 35 x 35 x 35 cm. Indgangshul 15 x 18 cm. For kassen med tørt græs eller flis i bunden af kassen.

Tårnfalkekasse: Bunden skal være mindst 400 x 400 mm. Højden foran ca. 450 mm og bagsiden 550 mm. Ca. halvdelen af forsiden skal være åben, så tårnfalken let kan flyve til og fra reden. Tårnfalken samler ikke selv redemateriale. For kassen med lidt savsmuld, høvlspåner eller halm i bunden, så æggene ikke triller rundt i kassen. Kassen skal hænge ude i det åbne land eller i et skovbryn, og den skal hænge højt - mindst 6-8 meter oppe.

 Isfugl

isfugl00

Du kan læse mere om, hvad du kan gøre for fuglene her