Skip to main content

Arrangementer

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014

Onsdag den 19. marts 2014, kl. 19.30

i Thyregodhallens mødelokale

I forbindelse med generalforsamlingen fortæller Charlotte Kjærgaard, seniorforsker ved Århus Universitet, Institut for Agroøkologi om, hvordan vådområdet virker med hensyn til tilbageholdelse af næringsstoffer fra vandmiljøet, og hvor stor effekten af vådområdet i Odderbæk faktisk er. Vådområdet her har i en årrække været fulgt forskningsmæssigt for at dokumentere virkningsgraden.
Arrangementet afholdes i samarbejde med Jysk Landbrug.