Fuglekasseprojektet

Odderbæk Vandløbslaug har flere gange inviteret medlemmer af foreningen og andre interesserede til en fuglekasse - bygge - dag.  Her er vi i fuld sving i Børge Hansens lade. Materialerne har været sponseret af den lokale Nordeafond og Veluxfonden.

   

 

Og her er det færdige resultat

 

 

Byg selv en fuglekasse!

Du kan finde vejledning i at lave fuglekasser på www.dof.dk  (søg på fuglekasser). På Danmarks Naturfredningsforenings hjemmeside kan du finde skabeloner til redekasser http://www.dn.dk/sw1974.asp

Tårnfalkekasse: Bunden skal være mindst 400 x 400 mm. Højden foran ca. 450 mm og bagsiden 550 mm. Ca. halvdelen af forsiden skal være åben, så tårnfalken let kan flyve til og fra reden. Tårnfalken samler ikke selv redemateriale. For kassen med lidt savsmuld, høvlspåner eller halm i bunden, så æggene ikke triller rundt i kassen. Kassen skal hænge ude i det åbne land eller i et skovbryn, og den skal hænge højt - mindst 6-8 meter oppe.

Du kan læse mere om, hvad du kan gøre for fuglene her