Sandfangs biologiske betydning

'Hvorfor er sand i vandløb skadelig?

Sandet kan forringe livsbetingelserne for vandløbets flora og fauna, hvis det lægger sig som en "dyne" (læs: ørken) på vandløbets bund.

På gydebankerne, hvor ørreden lægger sine æg, vil sand i bækken lægge sig henover fiskenes æg og mindske ilttilførslen samt forhindre fiskelarverne i at komme op i de frie vandmasser.

Sandfang er en meget skånsom måde at fjerne sand fra vandløbet i forhold til oprensning i bækken.

Hvad er et sandfang?

Et sandfang er en kort vandløbsstrækning, hvor vandløbets bredde og dybde er udvidet. Derved nedsættes vandets hastighed på strækningen og sandet synker til bunds i sandfanget. Sandfanget tømmes med passende interval.

Virkningen af sandfangene i Odderbæk har tidligere biologistuderende Klavs V.Just undersøgt nærmere i forbindelse med sit speciale Undersøgelsen følges nu op af Danmarks Fiskeriundersøgelse

 

Her ses et af sandfangene, som er beliggende ved Odderbækvej.

 

 

Erfaringen har vist, at det er bedre med færre, men større sandfang, som placeres på steder, hvor vi nu ved, at der kommer meget sand - og så højt oppe i vandløbssystemet som muligt, således at sandet ikke bevæger sig for meget i vandløbet.

 

Du kan se en oversigt over sandfangene i Odderbækken her.

Se stort kort

 

Udover vandløbslaugets sandfang er der en række private sandfang, som ikke er tegnet på oversigten.

Stop kilderne til sandtransport:

Det bedste for vandløbet er selvfølgelig at der ikke bliver tilført sand fra omgivelserne til vandløbet. Det er der taget højde for i de 49 naturplaner, der er udarbejdet i naturplanprojektet i 2005.

Unaturlig stor sandtransport og aflejring af sand i vandløbet skal først og fremmest undgås ved forebyggelse. Derfor skal årsagerne til sandproblemet findes først, og i det omfang det er muligt, skal problemet løses ved kilden. Der kan være mange grunde til forøget sandtransport:

  • Erosion fra dyrkede marker

  • Erosion fra vandingssteder

  • Nedskridende brinker som følge af manglende hegn i forbindelse med græsning eller pga. dyrkning for tæt på vandløbet

  • Tilførsel fra dræn og grøfter

  • Reguleret vandløbsprofil

  • Uhensigtsmæssig vandløbsvedligeholdelse