Odderbækområdet

Odderbækområdet er et 3000 ha stort område, der ligger i den nordvestligste del af Vejle kommune, nær Tinnet Krat ved vandskellet med Gudenåens og Skjernå’s udspring. Området ligger på vestsiden af højderyggen, umiddelbart øst for Thyregod, hvor højderyggen skråner mod det flade Vestjylland. Landskabet er formet omkring en ådal med højdedrag på begge sider. Her er både mager sandjord og god lerjord, og det bakkede og varierede landskab danner en mosaik af natur, skov og landbrug.

Området er forholdsvist tyndt befolket med ca. 200 husstande centreret om landsbyerne Vesterlund og Sejrup. Hovederhvervet er landbrug. Eneste større virksomhed er Vesterlund Ungdomsskole.

Se: Kort over området (pdf)