Nyhedsbreve

2017

Nyhedsbrev 1/2017

 

2016
Nyhedsbrev 1/2016

 

2013
Nyhedsbrev 1/2013


2011

Nyhedsbrev 1/2011

 • Store Vandskel: Statslig Nationalpark, lokal forankret naturpark eller?

 • Kvier slippes på græs og børn kaster sten i bækken. Indvielse af Vådområdets 1. etape

 • På sporet af musikken i naturen - 12.06.11

 • Guidet svampetur 25.09.11

 • Langrendsspor på Odderbæksporet

 • Vådområdeprojektet

 • Græsningsselskan

 • Foderfangsgitter

 • Hjælp med at spare porto

 • Faunaforerening og invasive arter

2010

Nyhedsbrev 2/2010

 • Naturens dag

 • Indvielse af udstillings-og madpakkehuset

 • 140 ha sort vådområde

 • Græsningsselskab

 • Sejrup Sø ruten indviet

 • Naturobservationer i Odderbækområdet

 • Foto/billedkonkurrence

 • Beskrivelse af seværdigheder på ruterne

Nyhedsbrev 1/2010

 • Debat- og orienteringsmøde

 • Generalforsamling

 • Nyt udstillings- og madpakkehus

 • Ny rute i Odderbækområdet: Sejrup-Sø-ruten

 • Sommerarrangement

2009

Nyhedsbrev 2/2009

 • Vådområdeprojekt

 • Græsningsselskab

 • Fugle- og udkigstårn

Nyhedsbrev 1/2009

 • sommerudflugt

 • ekskursion

 • sporenes dag

2006

Nyhedsbrev 8: 8. februar 2006

 • Referat af konferencen: Stå sammen lokalt og bliv hørt kommunalt

 • Status over naturplanprojektet i ord og billeder:

  • prioritering af indsatsen

  • vandløbene

  • ådalen

  • heder, overdrev, enge og moser

  • vandhuller

  • kulturhistorie

  • brak

  • lille indsats med stor effekt

2005

Nyhedsbrev 7: 7. december 2005

 • Gårdens beliggenhed i landskabet

 • Naturnær skovdrift på Feldborg Statsskovdistrikt

 • Nye muligheder med vandmiljøplan III

 • Brak langs vandløb og søer

 • Vesterlund har sin egen ørredstamme

 • 4 nye vandhuller og en oprensning i løgfrøkorridoren

 • Vildtagre

Nyhedsbrev 6: 6. september 2005

 • Markvandring

 • Stå sammen lokalt

 • Brug brakken og udnyt de udyrkede arealer

 • Vejkanter

Nyhedsbrev 5:  5. maj 2005

 • Brak

 • Insektvolde

 • En rejse gennem det historiske landskab

 • En "vild" aften

 • Engvanding

 • Høslet og råhygge 

Nyhedsbrev 4:  4. februar 2005

 • Fuglekasser

 • Løgfrøen

 • Vandhuller

 • Gravhøje

2004

Nyhedsbrev 3:  3. november 2004

 • Odderbæk i fugleperspektiv

 • Afgræsning

 • Vokshatte

 • Pleje af levende hegn

 • Sammenhæng mellem vandløb og omgivelser

 • Markvandring

Nyhedsbrev 2:  2. august 2004 

 • Markvandring

 • Kulturmiljøinteresser

 • Botaniske registreringer

Nyhedsbrev 1:  1.maj 2004 

 • Om naturplan projektet

 

Indstik 1:  Oversigt over MVJ ordninger