NATUREN, HVOR DU BOR  – EN PILGRIMSVANDRING

Søndag den 13. september kl. 13.00

Mødested: Vester Kirkes P-plads, Vester Møllevej 4, 7323  Give

Kom med på en kombineret natur- og pilgrimsvandring på ca. 6 km. fra Helligkilderne i Sejrup Plantage til Vester Kirke, hvor vi ser på, hører om og funderer over naturen.
Der arrangeres kørsel fra Vester Kirke til Helligkilderne. Turen slutter med ståkaffe i Vester Kirke. Herefter kan man deltage i en koncert i kirken. Se særskilt annoncering.
Deltagelse i tur og koncert er gratis.

På Naturens Dag den 13. september bliver der rig lejlighed til at nyde naturen og fundere over den. Odderbæk Vandløbslaug samarbejder i år med Thyregod-Vester menighedsråd om en natur- og pilgrimsvandring, som fører os gennem skov, mark og hede, og hvor vi passerer spor fra svundne tiders møjsommelige bestræbelser på at skaffe sig udkomme. Vi vil kunne se resultatet af naturens samspil med og magt over kulturen og mennesket.
Turen begynder ved Vester Kirke, hvorfra man transporteres i bus til Helligkilderne i Sejrup Krat. Herfra begynder så vandringen tilbage til Vester Kirke – en strækning på ca. 6 km.  Undervejs vil vi gøre nogle ophold, hvor Anne Dolmer, sognepræst i Brande, vil læse poesi fra biblen og naturvejleder Troels Romby

Larsen vil fortælle om  naturen og dens forvandling gennem tiderne, og vil vi også se på årstidens frugter i naturen. Turen sluttes af med en kop kaffe ved kirken og herefter er der mulighed for at deltage i koncerten med violinduoen Gitana & Kajetan.
Mødetid og sted:  Vester Kirkes p-plads kl. 13.00

 

Turledere: Troels Romby Larsen, narturvejleder og Anne Dolmer, præst

Arrangør: Odderbæk Vandløbslaug og Thyregod-Vester menighedsråd